Kangatraining

Algemene voorwaarden aanmelding cursus

 

Aanmelding

Aanmelden voor een les wordt gedaan door het registratieformulier compleet in te vullen en te verzenden via e-mail. 

Aantal deelnemers

Alleen een beperkt aantal deelnemers kunnen meedoen met elke les. Bevestiging van aanmelding wordt bepaald aan de hand van volgorde van aanmelding ("wie het eerst komt, wie het eerst maalt").  

Kosten, Restitutie en Annulering

De kosten voor een les of cursus worden betaald voor het begin van de les aan de desbetreffende Kangatrainer, contant of via bankoverschrijving. Annulering is niet meer mogelijk wanneer de les of cursus begonnen is. Geannuleerde lessen wegens ziekte mogen ingehaald worden wanneer mogelijk. Terugbetaling is niet mogelijk.  

Aansprakelijkheid 

Deelnemen aan een les vindt plaats eigen risico van de deelnemer. Claims voor schade van welke aard dan ook zijn uitgesloten. Evenzo kunnen deelnemers of derden geen aansprakelijkheid van Kangatrainers opeisen, hetzij voor verloren voorwerpen of voor ongevallen van welke aard dan ook vóór, tijdens of na Kangatraining lessen of evenementen. De Kangatrainer behoudt zich het recht voor om een les, cursus of evenement the annuleren in het geval van te weinig aanmeldingen.  

Kangatraining is geen alternatief voor gerichte postnatale oefeningen zoals geadviseerd door een ervaren gezondheidsprofessional. 

Wettelijke Bepaling en Jurisdictie

Oostenrijkse wet is van toepassing for Kangatrainers. De officiële contracttaal is Engels. Contractuele partijen komen overeen zich te houden aan nationale jurisdictie. Behoudens een consumententransactie, wordt de beslissingsbevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit dit contract uitsluitend bijgehouden door de verantwoordelijke rechtbank die de zetel van ons bedrijf voorzit.

Privacy, Adreswijziging en Auteursrecht

De klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens in het aankoopcontract bij de uitvoering van dit contract automatisch door ons worden opgeslagen en verwerkt. Als de informatie onderhevig is aan weglatingen, worden uitspraken als ontvangen beschouwd als ze naar het laatst bekende adres zijn verzonden. Alle teksten op deze website, scripts, foto's en andere documenten blijven, samen met alle illustraties, logo's, etc., het intellectuele eigendom van het bedrijf KANGATRAINING, Nicole Pascher. De klant krijgt geen gebruiks- of toepassingsrechten, ongeacht de aard of opzet.